ГОДИНЕ УЗЛЕТА - родитељи у вртићу

 

Драги родитељи,

Одувек смо се трудили да са родитељима изградимо однос узајамног поверења и поштовања, разумевања и саосећајности. Трудимо се и данас да уважимо родитељску перспективу уз отворену комуникацију и дијалог. Све нам то помаже да заједнички доносимо одлуке и да будемо спремни на компромисе и промене.

Од септембра 2021. улазимо у трећу годину примене Основа програма Године узлета, и желели смо да вам приближимо ову програмску концепцију и олакшамо разумевање, а смамим тим и учешће породице у раду вртића.

Основе предшколског програма ГОДИНЕ УЗЛЕТА препознају родитеље као прве и најзначајније партнере предшколској установи.

Следе неке од могућих улога родитеља у вези са програмом, односно предлог учешћа родитеља у раду вртића и развијању квалитетног програма за децу:

 1. Бићете прави партнери вртићу. Знаћете шта се ради у вртићу и са којим циљем, бићете укљученији и редовније информисани о активностима са децом, очекиваћемо да и ви размишљате о томе како унапредити васпино-образовни рад.
 2. Моћи ћете да се укључите у рад вртића као учесник у активностима са децом, показивањем деци свог радног окружења као и активности и материјала на свом радном месту, давањем идеја, дељењем искустава и на различите начине који доприносе развијању квалитетног програма.
 3. Даваћете предлоге о томе које би материјале и играчке деца могла да користе које родитељи могу донети од куће, и моћи ћете да учествујете у прављењу таквих материјала. Неке активности обављаћете и у кући са децом.
 4. Приликом покретања неке теме са децом даћете, уколико имате, своје предлоге о томе како ће се истраживати, ко може да помогне, васпитачи ће се консултовати са Вама о даљим корацим везаним за реализацију / развијање пројекта
 5. Можете подржати учење и проширивање искустава деце доношењем разних предмета и материјала са којима би деца могла да се играју, и тиме бисте допринели и стварању инспиративне и подстицајне средине за учење. Важно нам је да деца уче у средини у којој постоји што више правих/аутентичних предмета.
 6. Рећи ћете нам шта је то што је по Вама важно, везано за боравак детета у вртићу, и шта је то што би волели да се испоштује у односу на Вас и Вашу децу. Такође, заједно ћемо преиспитивати важна питања /културу/ установе, тежећи томе да партнерски стварамо квалитетну праксу предшколског васпитања и образовања.
 7. На који год начин да се укључите у активности имаћете пуну подршку васпитача и других родитеља за такво учешће.
 8. Бићете у могућности да укључите и друге учеснике (баке, деке, комшије, рођаке...) уколико могу да помогну деци да сазнају нешто ново везано за тему која је актуелна (то може бити било ко ко је добар у свом послу: столар, наставник, лекар, пољопривредник, музичар, аутомеханичар и тд....)., било да дође у вртић или да деца посете тог стручњака ...
 9. У рад вртића моћи ћете да се укључите на начин који Вама највише одговара, зависно од тога да ли више желите да учествујете кроз пружање савета и идеја, практичне послове или да учествујете у групним или самосталним активностима.
 10. Бићете добро упознати са активностима које се реализују у вртићу са децом. Очекујемо да покажете интересовање за те активности и подржите вртић и дете на најбољи начин, а неретко ће то бити и у кући где ће дете даље испољавати своја интересовања за оно што је радило у вртићу.
 11. Деца ће много више истраживати ван својих радних соба и очекујемо да подржите ову иницијативу (давањем предлога, пратњом или вожњом по потреби, у улози водича или познаваоца тематике, и сл...)

 

Основе програма носе следеће специфичности:

 • Основе подржавају развој кључних образовних компетенција и вредности као што су радозналост, истрајност, посвећеност, одговорност, стваралаштво и креативност, моралност, праведност, позитивни лични, културни, национални, социјални и планетарни идентитет.
 • Оно што је велика предност рада по основама програма Године узлета је то што је препознат значај игре за дете у вртићу. Игра је највиша форма истраживања и стваралачка прерада стварности у којој дете остварује бројне добробити. Игра ће се подржавати, проширивати и обогаћивати, кроз игру ће деца учити, откривати и развијати се.
 • Активности ћемо планирати на основу дечијих питања која ће нам послужити као полазна основа за истраживање различитих питања (науке, уметности, културе, односа, природе и природних појава, здравих животнох навика...итд) заједно са децом. Учење ће се одвијати првенствено кроз игру, уз проналажење начина и стварање услова да сва деца буду укључена, уз наше велико залагање да на различите начине проширујемо дечја искуства и подржавамо дечје активности.
 • Циљ учења је да код деце развијемо истраживачки дух који је неопходан за целоживотно учење и усавршавање. Радозналост детета ћемо подстицати коришћењем проблемско истраживачких питања и задатака које ћемо заједно са децом решавати, као и кроз радост трагања и откривања односа, веза и феномена света и појава.
 • Трудићемо се да деци омогућимо што више аутентичних прилика за учење и да подстакнемо запитаност, радозналост, подржимо истрајност, охрабримо иницијативност и посвећеност деце учењу.
 • Учинићемо све што можемо да децу подстакнемо - кроз интегрисан приступ и смислене активности које организујемо – да уче и да воле да уче.

Циљеви Основа програма

 

 • Да децакоја похађајући програме имају прилику да буду срећна, да се осећају задовољно и остварено, да граде односе блискости, пријатељства, поверења и уважавања
 • Да деца развијају вредне особине значајне за целоживотно учење и развој и опште задовољство животом као што су: отвореност, радозналост, истрајност, поверење у себе, рефлексивност, позитивни социјални и лични идентитет
 • Да деца у програмима имају прилику да упознају и истражују различите области сазнања и делања, културе, при чему ће вртић и друга окружења у локалној заједници (школе, центри спорта и рекраеације, отворени простори и друге институције локалне средине) постати места заједничког учешћа и учења деце и одраслих
 • Да васпитачи и други практичари (стручни сарадници, сарадници, стручњаци из разних области) имају прилику да испоље аутономију, креативност и професионалност
 • Да родитељи развијају своје родитељске компетенције, препознају потребе и сопствене могућности тако што ће имати могућност да бирају и да активно учествују у васпитању и образовању деце

 

 

 

ТЕКСТ ПРИРЕДИЛА СТРУЧНА ПЕДАГОШКО – ПСИХОЛОШКА СЛУЖБА ПУ „Лане“ Алексинац,

На основу текста Основа програма предшколског васпитања и образовања „Године узлета“