Обавештења

Извештај са састанка Савета родитеља 23.11.2017.

Састанак Савета родитеља одржан је 23.11.2017.год.  у 15:30h  у објекту у Мишићевој.

Састанку је присуствовало 8 родитеља.

Прва тачка дневног реда је била одређивање висина накнаде за чување и бригу о деци за време извођења наставе – активности у природи у Липовцу за васпитаче. Једногласно је донета одлука да накнада буде 2000 дин. нето.

Друга тачка дневног реда била је доношење одлуке о дестинацији за организовање једнодневне екскурзије. Савет родитеља је једногласно донео одлуку да то буде екскурзија до Јагодине за средњу и старију групу, а Свилајнац – Јагодина за припремне предшколске групе.

Трећа тачка дневног реда је одабир фотографа, где су отворене четири понуде. Савет родитеља се једногласно определио да фотографисање деце преузме ,,Фото Мића”  из Алексинца.

Четврта тачка - Анкета родитеља о давању личних података одборницима на њихова питања.

Потписивање уговора - распоред

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ЗА ШКОЛСКУ 2017/208 ГОДИНУ ВРШИ СЕ У СЛУЖБИ РАЧУНОВОДСТВА ЦЕНТРАЛНИ ОБЈЕКАТ МИШИЋЕВА БРОЈ 1 ОД  14.08.2017. ДО 29.08.2017.РАДНИМ ДАНИМА ОД 10:00 ДО 18:00ПРЕМА УТВРЂЕНОМ РАСПОРЕДУ

ПРЕ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА О ПРУЖАЊУ УСЛУГА НЕОПХОДНО ЈЕ ИЗМИРИТИ СВА ДУГОВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016

Корисник услуга је дужан да попуни прописани образац и достави следећу документацију:

1.Личне карте оба родитеља/старатеља (на увид)

2.Запослени родитељи:

-потврда да су запослени или потврда да обављају самосталну делатност

-потврда о просеку примања задња три месеца текуће године која претходе закључењу уговора

3.За уметнике:

-Решење из Пореске управе о утврђеној основици, потврда из ПИО фонда или потврда из Удружења уметника

4.За студенте:

-Потврда о студирању за текућу школску годину

5.За пољопривреднике:

-Потврда о регистрованом пољопривредном домаћинству

6.За родитеља запослене у иностранство:

-Потврда о запослењу и висини примања који је оверио судски тумач

7.Самохрани родитељи (један од наведених докумената)

-Судска пресуда или решење о самосталном вршењу родитељског права

-Умрлица за преминулог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло

-Препорука центра за социјални рад ако ја у тој Установи поступак поверења детета у току

8. Деца у хранитељским породицама или Установама дечије заштите:

Решење центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу Установу -хранитељску породицу или Уговор о хранитељству

9. Корисници новчане социјалне помоћи:

-Решење центра за социјални рад да породица остварује право на материјално обезбеђење

10.Остало:

-Пензионери-решење или последњи чек

-Лица на одслужењу казне-потврда казнено-поправне Установе

 

За треће и четврто дете, Дете без родитељског старања и дете ометено у развоју Установа издаје потврду коју родитељ прослеђује Фопнду дечје заштите где и остварује своје право на ослобођење плаћања.

 

РАСПОРЕД ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА ПО ДАНИМА И ПО ГРУПАМА

 

ДАТУМ

ГРУПА

ВРЕМЕ

14.08.2017.

ВРТИЋ БЕЗ ГРАНИЦА 

10-18 h 

15.08.2017. 

МЛАЂА ЈАСЛЕНА 1 И МЛАЂА ЈАСЛЕНА 2 

10-18 h 

16.08.2017. 

МЕШОВИТА 1, СТАРИЈА ЈАСЛЕНА 2, МЛАЂА ВАСПИТНА МИШИЋЕВА 

10-18 h 

17.08.2017.

СРЕДЊА И СТАРИЈА ВАСПИТНА МИШИЋЕВА

10-18 h

21.08.2017.

НАЈСТАРИЈА ВАСПИТНА МИШИЋЕВА И ВВШ

10-18 h

22.08.2017.

МЛАЂА И СРЕДЊА ВАСПИТНА БУЦЕКОВА (СТАРИ ОБЈЕКАТ)

10-18 h

23.08.2017.

СТАРИЈА И НАЈСТАРИЈА ВАСПИТНА БУЦЕКОВА (СТАРИ ОБЈЕКАТ)

10-18 h

24.08.2017.

НОВИ ОБЈЕКАТ БУЦЕКОВА МЕШОВИТА 1 и 2

10-18 h

25.08.2017.

БУЦЕКОВА НАЈСТАРИЈА НОВИ ОБЈЕКАТ И АЛ. РУДНИК

10-18 h

28-29.08.2017

ЖИТКОВАЦ СВЕ ГРУПЕ

10-18 h

Обавештење

 

 

Повратак деце са рекреативне наставе из Липовца је у

недељу 04.06. 2017. око 10 часова.

 

 

 

Упис за Припремни предшколски програм

 

Упис за Припремни предшколски програм (популарно забавиште) обављаће се у периоду:

 

20.03.2017.г. – 20.04.2017.г.

 

Овај програм је законом обавезан за сву децу рођену у периоду од 01.03.2011.г. до 01.03.2012.г.

 

За упис је потребно донети:

лекарско уверење које ће дете добити од свог лекара код кога се до тада лечило,

- извод из књиге рођених (може фотокопија).

 

 Приликом уписа обавезно је присуство детета.

 

 Упис деце у групе у граду обавља педагог у просторији која се налази у улици Мишићевој 1, (централни објекат), од 8 до 13 сати.

 Упис деце у групе у селу обављају васпитачи који раде у тим местима.

 

Такође позивамо родитеље који су заинтересовани за пријем деце у целодневни боравак и посебан програм ИГРАОНИЦА (4 сата - трајање боравка)за школску 2017/2018. да дођу са децом и изводом из књиге рођених како би се уписали на листу чекања.