Превентива

ПРЕВЕНТИВНА  - ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

 

 

Здравица здрављу

 

,, Децо будите здрава, Немојте бити болесни !

Боље је давас грде, што сте здрави,

него да вас воле што сте болесни.“

 

                                                  Душко Радовић

 

 

 

     Превентивну здравствену заштиту у предшколској установи „Лане“ реализовати у складу са Упутством за спровођење превентивне здравствене заштите у предшколским установама и Правилником о превентивној здравственој заштити.

 

     Реализацијом мера и активности превентивне здравствене заштите обезбедити потребне услове за правилан психички и физички развој детета и очување и унапређење здравља детета.

 

     За спровођење мера превентивне здравствене заштите деце у објектима предшколске установе, одговорни су сви запослени.

 

     Носиоци планирања, спровођења и контроле превентивне здравствене заштите деце у предшколској установи су медицинска сестра на превентивној здравственој заштити и главни васпитачи објекта.

 

     Формирање здравих навика код деце основни је задатак и приоритетни садржај рада у спровођењу превентивне здравствене заштите у дечијем вртићу. Овим активностима обухватају се одржавање личне хигијене, правилна исхрана, заштита животне средине, физичко рекреативне и друге активности које доприносе очувању и унапређењу здравља.

     Спровођење превентивне здравствене заштите у предшколтској установи реализоват кроз:

 

 1. Опште мере на унапређењу и очувању здравља  деце ;
 2. Систематско праћење раста, развоја и  раног откривања поремећаја и болести ;
 3. Мере правовременог спречавања и раног откривања поремећаја и болести ;
 4. Здравствено – васпитни рад;
 5. Вођење документације и евиденције ;
 6. Стручно усавршавање.

 

Опште мере на унапређењу и очувању здравља деце:

 

            Активност на формирању  здравих навика које воде очувању и унапређењу здравља. За формирање здравих навика код деце од изузетног је значаја учешће родитељ, који су пре свих највише заинтересовани и одговорни за здравље, здраве навике и понашање свог детета. Активност на формирању здравих навика код деце спроводи се у оквиру свих радних активности за време боравка у вртић и примена одговарајућих метода, програма средстава и облика здравственог васпотног рада, адекватних за одговарајући узраст.

            Од изузетне је важности да родитељи схвате да је вртић установа где бораве здрава деца. Болесном детету требају мама и тата и у том случају васпитач није довољан,потребна му је већа пажња, нега и љубав. Ризик је доводити болесно дете због њега самог али и збогдруге деце.

 

- Вакцинација – према Програму обавезне имунизације становништва против одређених болести.

- Правилна исхрана и витаминска профилакса уз поштовање норматива и физиолошког развоја – учешће у изради јеловника за исхрану деце.

 

Програмски задаци превентивне  - здравствене заштите деце, као и мере за очување и унапређење здравља деце, одвијају се кроз области рада :

 

-          Контрола здравственог стања деце  ( на основу изгледа детета, преглед коже, видљиве слузокоже, узимање основних анемнестичких података од родитеља о њиховим запажањима у погледу здравственог стања детета, сумњу на почетак болести и издвајање болесног детета. По потреби, код сумње на појаву и болест детета, обавештавамо родитеље или у специфичним  ситуацијама надлежног педијатра.

-          Стварање одговарајућих услова у средини где бораве деца (редовно одржавање хигијене простора, температуре просторија, осветљенос, проветреност, као и хигијене и безбедност на отвореном пеостору ).

-          Свакодневни здравствено – образобни радна формирању навика које воде ка очувању здравља деце (развујање културно хигијенских навука, одржавање личне хигијене деце, развијање правилног односа према исхрани, правилан ритам живљења у вртићу), евиденција родитеља у вези са личном хигијеном и хигијеном исхране деце, заштита животне средине.

-          Периодичну контролу раста и развоја деце (мерење телесне тежине и висине и специјалистички преглед деце ) и преглед на педикулозу. Код деце код које је уочена појава педикулозе (вашљивост), деца се издвајају из групе. 

-          Спровођење превентивних мера контиуирано делујемо у сачувању настанка и ширења инфективних болести и то :

-          Свакодневном контролом општих хигијенских - епидемиолошких услова ( у простору где деца бораве, централним и дистрибутивним кухињама ) и увидом у здравствено стање деце

-          Родитељи су дужни да након прележане болести и излечења детета, за одсуствовање детета из вртића дуже од седам дана донесу потврду однадлежног педијатра да може да борави у колективу .

-          Едукација запослених радника, а посебно радника на одржавању хигијене и радника на припреми сервирања хране.

-          Едукација деце – активност на формирању здравих навика код деце спроводи се у оквиру радних активности за време боравка деце (одржавање хигијене тела, исхране ) приликом одговарајућих облика, метода и средстава здравственог рада, адекватних за одговарајући узраст.

 

ВОЂЕЊЕ МЕДИЦИНСКЕ ДОКУМАНТАЦИЈЕ

 

 • Годишњи и месечни план рада;
 • Здравствени картон за децу на целодневном боравку;
 • Потребна  здравствена документација при пријему детета у колектив ;
 • Потврда о здравственим стању детета однадлежног лекара при пријему и после дужег одсуствовање дететазбог болести из колектива ;
 • Евиденција деце за здравственим проблемима;
 • Евиденција деце са посебним потребана
 • Евиденција о мерењу телесне висине и тежине деце ;
 • Евиденција прегледа на вашљивост деце ;
 • Евиденција одсутности деце ;
 • Евиденција санитарних прегледа ;
 • Евиденцуја заразних болести ;
 • Евиденциа о повредама деце ;

 

 

ПРАВИЛА БОРАВКА У ВРТИЋУ

 

 • Када дете добије температуру у вртићу, васпитач позива родитеља да хитно дође поњега.
 • Ако је дете током ноћи имало температуру, треба га оставити код куће или га одвести на преглед лекару.
 • Само родитељ сме детету дати лек.
 • Дете на терапији антибиотицима, остаје код куће онолико дана колико одреди лекар да је потребно за опоравак.
 • Дете са инфекцијом слузокоже уста и очи лечи се код куће.
 • У случају ретких учесталих столица, дете до опоравка остаје код куће.
 • Ако дете добије вашке, остаје код куће до потпуног очишћења косе.
 • У случају алергије детета или потребе за дијететским мерама у исхрани, родитељи упознају васпитача са појединостима.
 • Када дете изостане из вртића, родитељ обавештава васпитача о разлозима

 -           

 

 

ХВАЛА ВАМ!   РАЧУНАМО   НА   ВАС !!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Превентива - корисни текстови