Сестре - васпитачи

     У предшколској установи "Лане" постоји 5 јаслених група у централном објекту у Мишићевој и једна јаслена гупа у објекту у Житковцу. Јаслице похађају деца узраста од 1-3 године и са њима раде медицинске сестре - васпитачи.

     Задатак медицинске сестре васпитача је да обезбеди пријатну и сигурну средину у којој, уз адекватне садржаје, дете има прилику да прима и добија љубав и поверење, оплемењује осећања, стиче нова животна искуства и основна знања.

     Овај период је најзначајнији у психичком и физичком развоју сваког појединца. Дете тада најбрже и најбоље упознаје свет око себе, себе самог и развија односе са другима. Зато му треба обезбедити топлину, пажњу и љубав како би се што брже адаптирало на нове услове живта у јаслицама, да што пре преболи одвајање од њему најближих. То чинимо крз слободну и спонтану игру, намирењем његових потреба за сном и храном, одржавањем хигијене као и адекватним садржајима и активностима који ће поспешити правилан раст и развој.

     Веома важна, на овом узрасту, је и добра сарадња са родитељима, свакодневни разговори о детету, поверење, отвореност, толеранција, доследност између родитеља и сестре-васпитача допринеће да се дете што боље упозна и могућност да му се пружи адекватна подршка.