Предшколство у Алексинцу има дугу традицију. Прво државно дечје забавиште основано је током школске 1931/32. године, а са радом је почело 1. фебруара 1932. године, при тадашњој Државној народној школи у Алексинцу. Из Уписника Дечјег забавишта за поменуту годину сазнајемо да је на почетку школске године било уписано „педесет и два (52) женска детета и педесет (50) мушке деце. Прва забавиља, како су се у то време називале васпитачице, била је Јелена Главашки.

     Забавиште је радило у приватној кући која је узета под кирију и налазила се у улици Аврама Миловановића бр. 3 (данас улица Лоле Рибара), преко пута основне школе „Смех и суза“. У оквиру куће су била и два стана које је користило забавиште, и то један за забавиљу у самој згради и један за послужитеља у дворишту. Зграда се налазила у дворишту са игралиштем  величине 8 ари. Настава се одржавала у једној учионици.

У школској 1935/36. години, забавиште је пресељено у зграду Основне школе „Смех и суза“ и користило једну учионицу за рад. Међутим, због премалог интересовања и уписа деце, у школској 1936/37. години, забавиште је престало са радом. Следећи податак о раду забавишта на који наилазимо датира из 1940. године, а односи се на то да је у школској 1940/41. години, забавиште радило под покровитељством пододбора „Српска мајка“. Новоотворено забавиште је почело са радом у просторијама Дома Српска мајка.  У току Другог светског рата, забавиште је радило све време, сем у првом полугодишту школске 1944/45. године. У послератном периоду забавиште је радило на територији општине Алексинац на више различитих локација и кроз више различитих облика окупљања деце.

     Данашња предшколска установа „Лане“ је почела са радом  01. септембра 1978. године, као Комбинована установа за дневни боравак деце, у два објекта, један у Буцековој и други у Мишићевој улици. Објекат у Буцековој почиње рад са пет полудневних група, при чему сви запослени и деца прелазе из основне школе „Аца Милојевић“ у Дечју установу „Лане“. Објекат у Мишићевој улици почиње рад са пет целодневних група (јаслених и васпитних), где су трошкови боравка деце за целодневни боравак падали на терет Дечје заштите, а у трошковима исхране су учествовали родитељи. Први директор је била Љубинка Зуровац.

     Од 1980. године, забавишне групе које су постојале на територији општине и припадале школама, припајају се ДУ „Лане“, а такође се отвара велики број група у сеоским насељима за рад са децом у четворочасовном трајању. Потребе родитеља су све веће за целодневним боравком деце, тако да предшколска установа, почевши од средине деведесетих година двадесетог века, отвара све више јаслених и васпитних група за боравак деце, најпре у трајању од десет сати, а касније једанаест сати боравка.

vrtic1932

Полазници забавишта са забавиљом Јеленом Главашки (фотографија је објављена у књизи 2019. године:„Предшколско васпитање и образовање у Алексинцу и околини од 1926. до 2019.“, аутора Зорана Стевановића, Милана Петровића, Виолете Поповић и Синише Голубовић)vrtic-1978

Централни објекат ПУ „Лане“ у Мишићевој, осамдесетих година прошлог века (аутор непознат)

 

 

 

     Протеклих година установа се развијала и ширила, заузимајући истакнуто место у делатности и постижући високе резултате. Створена је таква мрежа објеката која омогућава да велики број деце буде обухваћен предшколским васпитањем и образовањем. Данас установаза обављање делатности користи24 објекта,  5 у граду и 19 на селу.

     Укупни број група у којима се обавља делатност у радној 2022/23.  је 49 (али варира сваке године), од тога 27 целодневних, 20 полудневних припремних предшколских и 2 мешовите групе на 4 сата. Свеукупно у установи борави око 900 деце.

 

 

4

Централни објекат ПУ „Лане“ у Мишићевој, (аутор Небојша Симић)

 

vrtic sad

 Централни објекат ПУ „Лане“ у Мишићевој, 24.05.2022., (аутор Добрица Миладиновић)

 

Подаци о установи – централни објекат:

АДРЕСА: Мишићева 1, 18220 Алексинац

ТЕЛЕФОН: (018) 4-804-827, 4-804-949

РАДНО ВРЕМЕ: 06:00- 17:00

MAIL: lanealeksinac@mts.rs

 

Културне и јавне манифестације 

 

Предшколска установа заузима веома важно место у нашој локалној заједници. Сходно томе предшколска установа учествује у свим значајним манифестацијама везаним за културне и образовне садржаје, било да су у организацији дугих значајних институција и установа или их покреће ПУ «Лане». Предшколска установа организује  или узима учешће у активностима  поводом обележавања важних друштвених и сезонских догађаја:

-          Дечја недеља, обележава се сваке године прве недеље октобра, на нивоу града и  установе,

-          Оберлежавање Дана установе и Крсна слава Вртића 24. мај – представљање установе локалној заједници и сарадницима из других предшколских установа из Србије

-          Учешће у манифестацији на нивоу града - Дани Гордане Брајовић

-          Учешће у активностима којима се обележава Дан општине – Ланетов фестивал игре

-          Учешће у обележавању „Пекарских дана“, у организацији средње пољопривредне школе „Шуматовац“