Техничка служба

У саставу ПУ „Лане“ функционише Техничка служба.

Техничка служба се састоји из: Текућег одржавања објеката и Транспорта.

У склопу одржавања је 29 објеката. У одржавању је запослено 5 радника. Служба поседује и столарску радионицу у којој се изводе радови од ситних поправки по терену, па све до прављења ситнијих делова намештаја за потребе група.

Радници техничке службе одржавају све електро уређаје у установи (шпорете, веш машине, судо машине), расвету и сл. Такође одржавају водоводне инсталације у кухињама и санитарним чворовима (којих установа има много), системе за сопствено грејање у току грејне сезоне, а по престанку грејне сезоне учествују у одржавању дворишта (зелених површина објеката), као и разних адаптација.

Транспорт обавља возач за доставу хране вртићима, као и возачи комбија који превозе децу са удаљених подручја до својих група, возачи путничког возила и сл.