Обавештења

Извештај - Састанак савета родитеља 23.03.2023.

-ИЗВЕШТАЈ-

Састанка Савета родитеља

 

Дана 23.03.2023. године у просторијама ПУ,,Лане“ у објекту у Мишићевој, са почетком у 16:15h, одржан је састанак Савета родитеља.

Извештај са састанка:

- Родитељи су информисани да ове године извођење наставе у природи- Липовац неће бити реализовано, јер нико нијеконкурисаона јавној набавци коју је спровела предшколска установа;

- Родитељи су информисани да је за извођење једнодневне екскурзије изабрана туристичка агенција Vip Tours из Ниша.

Релација екскурзије је: Алекиснац-Обилазак Зоолошког врта у Врњачкој Бањи-Слободно време- Ручак у ресторану на Багдали у Крушевцву-Посета Шаренграду.

Цена екскурзије је 3.390 динара. На ту цену додаје се дневница васпитачу у бруто износу од 925,00динара, а васпитач добија 600,00динара. Укупна цена једнодневне екскурзије износи 4.315,00 динара. Плаћање се врши једнократно.

- Родитељи су једногласно донели одлуку да деца са сметњама у развоју не плаћају екскурзију. Уколико са њима као пратиоц иде један од родитеља, он плаћа само износ према агенцији, 3.390,00 динара.У случају да родитељ не иде као пратиоц, онда родитељ плаћа само дневницу васпитачу, у бруто износу од 925,00 динара,а васпитач добија 600,00 динара.

 

 

 

                                                                                        

У Алексинцу,                                                                                 Извештај сачинио записничар:                                                        

29.03.2023. године                                                                                Марија Д. Илић

                                                                                                             ---------------------------------------

Извештај - Састанак савета родитеља 31.01.2023.

-ИЗВЕШТАЈ-

Састанка Савета родитеља

 

Дана 31.01.2023. године у просторијама ПУ,,Лане“ у објекту у Мишићевој, са почетком у 16:15h, одржан је састанак Савета родитеља.

Састанку је присуствовало 8 родитеља од укупно 15.

На састанку је:

- Разматран Анекс I Плана рада установе за 2022/2023. годину, као и Анекс I Плана самовредновања за 2022/2023. годину. Известилац је била психолог Валентина Петровић;

- Секретар установе Маја Рајковић је упознала чланове Савета родитеља са правилником о мерама , начину и поступку заштите и безбедности деце у Установи;

- Родитељи су једногласно донели одлуку да висина накнаде за васпитаче за бригу о деци за једнодневну екскурзију износи 600 динара-нето (925,93 динара-бруто);

- Родитељи су једногласно донели одлуку да висина накнаде за васпитаче за чување и бригу о деци за време извођења наставе – активности у приороди за Липовац, износи 3,500 динара нето (5,401,23 динара- бруто);

- Истакути су сви сободни термини које је Установа за одмор и рекреацију деце Липовац понудила;

- Извештај о раду Тима за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, за прво полугође 2022/2023. године је поднела координатор Тима, педагог Мирјана Видојковић.

 

                                                                                        

У Алексинцу,                                                                                            Извештај сачинио записничар:                                                        

06.02.2023. године                                                                                 Марија Д.Илић

УПИС 2023.

Поштовани родитељи,vrtic4

уписивање деце за похађање ПУ "Лане" у Алексинцу за школску 2023/2024.годину почиње 01.02.2023.

На следећим линковима можете прочитати правилник и остала обавештења.

КОНКУРС 2023.

ПРАВИЛНИК - УПИС

ПРИЈАВА  

Пријава деце је могућа и електронским путем од 01.02.2023. на Порталу еУправа.

"Моја прва плата" - пријава кандидата

Предшколска установа „Лане“, као учесник програма „Моја прва плата“, позива заинтересоване кандидате да конкуришу на позицијама:

  • Васпитач,
  • Медицинска сестра – васпитач,
  • Сестра на превентиви,
  • Стручни сарадник – психолог,
  • Стручни сарадник – педагог,
  • Кувар,
  • Финансијско рачуноводствени сарадник,
  • Столар,
  • Електричар

 

Пријава траје од 03.10.-31.10.2022.

Више детаља погледајте на линку https://mojaprvaplata.gov.rs/kandidati