вести

Божићна приредба

Дана 26. и 27. децембра 2016.године у сали Центра за културу и уметност уприличена је приредба у сусрет најрадоснијем хришћанском празнику – Божићу, OBRADA12у изведби деце припремне предшколске групе „Предшколци“ из објекта „Гордана Брајовић – Гоца“. Посебност овог приказа православних Божићних обичаја лежи најпре у беспрекорној дечјој глуми на драмски текст васпитачице Марије Степановић и уз музичку подршку професора музике Саше Милића и Братислава Младеновића, као и уз анђеоски глас педагога Мирјане Видојковић и њено несебично залагање, али и хуманом поводу који је био водиља у припреми приредбе – даривање деце из социјално осетљивих група. Више слика погледајте ОВДЕ

OBRADA11

 

„Подстицање дечјег развоја применом и обликовањем природних материјала“

16.12.2016.године  реализован је семинар „Подстицање дечјег развоја применом и обликовањем природних материјала“

Аутори

мр Дијана Копуновић Торма, психолог и психотерапеут; Ференц Торма, тренер за рад са децом у изради народних рукотворина, примењени уметник

Реализатори

мр Дијана Копуновић Торма, психолог и психотерапеут; Ференц Торма, тренер за рад са децом у изради народних рукотворина, примењени уметник

Општи циљеви

Стицање знања и вештина за подстицање целокупног дечјег развоја применом специфичних техника рада са природним материјалима (вуна, дрво, глина...) кроз индивидуализацију рада на различитим нивоима.

Специфични циљеви

Овладавање разним техникама обраде и обликовања природних материјала усмерених на подстицање дечјег физичког, когнитивног, емоционалног и социјалног развоја. Утврђивање зоне наредног развоја и осмишљавање креативних активности обликовања природних материјала који ће допринети напредовању деце. Освешћивање значаја организовања израде ручног рада са природним материјалима са децом предшколског узраста као стваралачког процеса који подстиче интелектуални развој и усађује детету осећај постигнућа. Упознавање са карактеристикама појединих природних материјала и начинима и могућностима њиховог коришћења с једне стране у функцији подстицања креативности даровите деце а са друге активирања деце са сметњама у развоју и њихово укључивање у рад групе.

Теме програма

Обликовање и обрада природних материјала као технике којима се подстиче развој деце - специфичности и предности у раду са децом предшколског узраста; Упознавање са карактеристикама и пореклом појединих природних материјала којима се кроз обликовање и обраду подстиче развој дечјих способности (логичко - математичке, графомоторичке, спацијалне, естетске...); Упознавање и примена различитих техника обликовања и обраде природних материјала усмерених на подстицање развоја способности деце и повезивање са карактеристикама њиховог развоја; Начини и поступци утврђивања наредне зоне развоја код деце и осмишљавање конкретних активности које ће подстаћи њихов развој у том правцу- примери из праксе учесника

Циљна група

васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи

Број учесника

30

„Рад деце на пројектима“

11.12.2016. године реализован је семинар „Рад деце на пројектима“

Аутори

проф. др Зорица Станисављевић Петровић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, департман за педагогију; Нена Радовановић, просветни саветник Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Школска управа Ниш

Реализатори

проф. др Зорица Станисављевић Петровић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, департман за педагогију; проф. др Драгана Павловић, координатор програма, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, департман за комуникологију и новинарство

Општи циљеви

Развој компетенција васпитача за планирање и реализацију васпитно-образовних активности у вртићу, заснованих на пројектном приступу; Развој пројектног приступа у циљу унапређивања квалитета подучавања и учења деце на предшколском узрасту.

Специфични циљеви

Упознавање васпитача са пројектним приступом у васпитно-образовном раду; Разумевање интегрисаног приступа у раду на пројектима; Припремање васпитача за стварање стимулативног окружења у циљу учења деце кроз рад на пројектима; Припремање васпитача за нове улоге у реализацији рада деце на пројектима; Припремање васпитача за израду пројеката (интеграција тема из различитих области, одабир теме пројекта); Израда пројекта по етапама (1. започињање пројекта; 2. развој пројекта; 3. евалуација и закључак), већа партиципација деце, укључивање родитеља и других одраслих из окружења; Припремање васпитача за препознавање препрека које се јављају у раду деце на пројектима и развој стратегија за њихово првазилажење.

Теме програма

Пројектни приступ - појам, значење и карактеристике; Рад на пројектима као део интегрисаног приступа; Креирање окружења за учење; Улоге васпитача и рад деце на пројектима; Избор теме пројекта; Израда пројекта по етапама; Препреке и како их превазићи

Циљна група

васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи

Број учесника

30

 

„Интегрисани приступ у планирању и реализацији садржаја у вртићу“

10.12.2016. године реализован је семинар „Интегрисани приступ у планирању и реализацији садржаја у вртићу“

Аутори

проф. др Зорица Станисављевић Петровић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, департман за педагогију; Нена Радовановић, просветни саветник Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Школска управа Ниш

Реализатори

проф. др Зорица Станисављевић Петровић, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, департман за педагогију; проф. др Драгана Павловић, координатор програма, ванредни професор Филозофског факултета у Нишу, департман за комуникологију и новинарство;

Општи циљеви

Развој компетенција васпитача за планирање и реализацију васпитно-образовних активности у вртићу, заснованих на холистичком приступу; интеграција различитих тематских садржаја у циљу унапређивања квалитета подучавања и учења на предшколском узрасту.

Специфични циљеви

Упознавање васпитача са холистичким приступом у васпитно-образовном раду; Припремање васпитача за процес планирања кроз интеграцију различитих области и тема; Указивање на значај интегративног приступа у образовању деце предшколског узраста; Реализација активности кроз интегрисање тема за учење, напредовање и развој предшколске деце; Разумевање повезаности квалитета подучавања кроз интегрисани приступ са функционалнијим и трајнијим знањима која деца предшколског узраста усвајају.

Теме програма

Интегрисани курикулум - појам, значење и карактеристике; Интеграција тема и садржаја рада; Планирање у интегрисаном курикулуму; Контекст учења у интегрисаном приступу; Сценарио за реализацију активности заснован на интегрисаном приступу; Документовање у интегрисаном приступу

Циљна група

васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи

Број учесника

30