Семинар 01.03.2014.

01.03.2014и 02.03.2014. у предшколској установи „Лане“ Алексинац, одржан је семинар Самовредновање у функцији развоја школа/установа.

Тема:

Оспособљавање за примену принципа на којима се заснива самоевалуација; оспособљавање за планирање самоевалуације; оспособљавање за спровођење самоевалуације у школи у различитим областима и нивоима и оспособљавање васпитача и стручних сарадника за примену модела хоризонталне евалуације (учења) у функцији професионалног развоја запослених.

semiСеминар је изашао у сусрет новим потребама васпитно-образовног особља вртића.

На семинару је било 30 радника. Учесници су били: медицинске сестре, васпитачи, стручни сарадници и директор.

Семинар је одржан у простору вртића у централном објекту у Мишићевој.