XI стручна конференција медицинских сестара ПУ Србије

У периоду од 04.-07.10.2018. одржани су јесењи стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије. Презентован је рад ПУ "Лане" Алексинац, реализатори су били Драгана Ђорђевић и Маја Николић које су презентовале рад "Укључивање родитеља у реализацији тематске целине". Модератор Јасна Вуклиш је похвалила наш рад и дала коментар да је рад изузетан пример где родитељ не мора да буде само посматрач већ и партнер у реализацији васпитно образовног рада и учесник у животу и раду групе.

gagamaja201800001