Предшколство у Алексинцу има дугу традицију. Прво забавиште основано је почетком школске 1931/32. године при тадашњој Државној народној школи у Алексинцу. Постојала је једна васпитна група. Прва забавиља, како су се у то време називале васпитачице, била је Јелена Главаш а васпитна група је имала 107 полазника. vrtic1932Број група и полазника се стално повећавао. То је захтевало оснивање специјализоване установе за предшколско васпитање и образовање, што је и учињено 27. марта 1978. године. Деца су била распоређена у 15 васпитних група са којима је радило 16 васпитачица и 4 медицинске сестре.vrtic-1978 Протеклих година установа се развијала и ширила, увек пратећи сазнања и трендове, заузимајући истакнуто место у делатности и постижући високе резултате. Створена је таква мрежа објеката која омогућава да велики број деце буде обухваћен предшколским васпитањем и образовањем, тачније око 98%. Данас установа користи 26 објеката, 5 у граду и 20 на селу. Укупан број група је 50, од тога 25 целодневних и 25 полудневне групе. Свеукупно у установи борави око 900 деце.

 

4