Јавне набавке

10.06.2020.Јавна набавка мале вредности број 10/2020 - угаљ и дрво за огрев

Позив

Конкурсна документација

Одговор на питања 12.06.2020.

Одлука о додели уговора - партија 1 24.06.2020.

Одлука о додели уговора - партија 2 24.06.2020.

Обавештење о закљученом уговору 03.07.2020.


 

05.06.2020. Јавна набавка мале вредности број 09/2020 - радионичарски материјал

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 17.06.2020.

Обавештење о закљученом уговору 26.06.2020.


 

27.04.2020. Јавна набавка мале вредности број 07/2020 - материјал за саобраћај

Позив

Конкурсна документација

Одговор на питање 30.04.2020.

Одлука о додели уговора 13.05.2020.

Обавештење о закљученом уговору 25.05.2020.


 

21.04.2020. Јавна набавка мале вредности број 08/2020 - осигурање

Позив

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације 21.04.2020.

Одговор на питање 27.04.2020.

Одлука о додели уговора 1 30.04.2020.

Одлука о додели уговора 2 30.04.2020.

Обавештење о закљученом уговору 13.05.2020.


 

27.02.2020. Јавна набавка мале вредности број 06/2020 - електрична енергија

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 11.03.2020.

Обавештење о закљученом уговору 03.04.2020.


 

26.02.2020. Јавна набавка мале вредности број 05/2020 - услуге извођења екскурзије за децу ПУ "Лане"

Позив

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације 02.03.2020.

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда 02.03.2020.

Одговор на питања 02.03.2020.

Одлука о додели уговора партија 1 13.03.2020.

Одлука о додели уговора партија 2 13.03.2020.

Одлука о обустави поступка 24.03.2020.

Обавештење о обустави поступка 31.03.2020.


 21.02.2020. Јавна набавка мале вредности бр.04/2020 - гасно уље екстра лако евро ел

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 06.03.2020.

Обавештење о закљученом уговору 03.04.2020.


14.02.2020. Јавна набавка бр. 03/2020 - отворени поступак - намирнице за припремање хране

Позив

Конкурсна документација

Одговор на питање 21.02.2020.

Одлука о додели уговора партија 1 23.03.2020.

Одлука о додели уговора партија 2 23.03.2020.

Одлука о додели уговора партија 3 23.03.2020.

Одлука о додели уговора партија 4 23.03.2020.

Одлука о додели уговора партија 5 23.03.2020.

Одлука о додели уговора партија 6 23.03.2020.

Одлука о додели уговора партија 7 23.03.2020.

Одлука о додели уговора партија 8 23.03.2020.

Одлука о додели уговора партија 9 23.03.2020.

Одлука о додели уговора партија 10 23.03.2020.

Одлука о додели уговора партија 11 23.03.2020.

Обавештење о закљученом уговору 09.04.2020.


 12.02.2020. Јавна набавка мале вредности ЈН бр. 02/2020 - канцеларијски материјал

Позив

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације 14.02.2020.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 14.02.2020.

Одговор на питање 14.02.2020.

Одговор на питање 18.02.2020.

Одлука о додели уговора партија 1 28.02.2020.

Одлука о додели уговора партија 2 28.02.2020.

Одлука о додели уговора партија 3 02.03.2020.

Обавештење о закљученом уговору 13.03.2020.


 11.02.2020. Јавна набавка мале вредности ЈН бр. 01/2020 - средства за одржавање хигијене

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 21.02.2020.

Обавештење о закљученом уговору 27.02.2020.


19.11.2019.  Јавна набавка мале вредности број 17/2019 - набавка услуге извођења наставе - активности у природи за децу

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 29.11.2019.

Обавештење о закљученом уговору 03.12.2019.


 19.11.2019.  Јавна набавка мале вредности број 16/2019 - набавка новогодишњих пакетића за децу 

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 29.11.2019.

Обавештење о закљученом уговору 05.12.2019.


 

30.10.2019.  Јавна набавка мале вредности број 15/2019 - материјал за одржавање зграда и опреме - материјал за електричне радове

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 08.11.2019. 

Обавештење о закљученом уговору 18.11.2019.


 

10.09.2019. Јавна набавка мале вредности број 14/2019 - услуге осигурања

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора партија 1 - 20.09.2019.

Одлука о додели уговора партија 2 - 20.09.2019.

Одлука о додели уговора партија 3 - 20.09.2019. 

Обавештење о закљученом уговору - 01.10.2019.


 

05.08.2019. Јавна набавка мале вредности број 13/2019 - набавка добара часописи за децу

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 15.08.2019.

Обавештење о закљученом уговору 26.08.2019.

 


 

01.08.2019. Јавна набавка мале вредности број 12/2019 - набавка добара за грејање - угаљ и дрво за огрев

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - угаљ 13.08.2019.

Одлука о додели уговора - дрво за огрев 13.08.2019.

Обавештење о закљученом уговору 26.08.2019.

 


 

20.05.2019. Јавна набавка мале вредности број 11/2019 - набавка радова - енергетска санација објекта

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 05.06.2019.

Обавештење о закљученом уговору 17.06.2019.

 


 

15.04.2019. Јавна набавка мале вредности број 10/2019 - услуге осигурања

Позив

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације 18.04.2019.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 18.04.2019. 

Одговори на питања 18.04.2019.

Одговор на питање 22.04.2019.

Одлука о додели уговора партија 1 30.04.2019.

Одлука о додели уговора партија 2 30.04.2019.

Обавештење о закљученом уговору 09.05.2019.


 

11.04.2019. Јавна набавка број 09/2019 - намирнице за припремање хране - отворени поступак

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - партија 1 14.05.2019.

Одлука о додели уговора - партија 2 14.05.2019.

Обавештење о закљученом уговору 29.05.2019.


 

14.03.2019. Јавна набавка мале вредности број 08/2019 - материјал за саобраћај

Позив

Конкурсна документација

Одговор на питања 20.03.2019

Одлука о додели уговора 28.03.2019.

Обавештење о закљученом уговору 11.04.2019.


 

08.03.2019. Јавна набавка мале вредности број 07/2019 - електрична енергија

Позив

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације 12.03.2019.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 12.03.2019.

Одговор на питања 12.03.2019.

Конкурсна документација пречишћен текст 12.03.2019. 

Одлука о додели уговора 21.03.2019.

Обавештење о закљученом уговору 28.03.2019.

Одлука о измени уговора 22.11.2019.


 

01.03.2019. Јавна набавка мале вредности број 06/2019 - услуге извођења екскурзије - једнодневног излета за децу

Позив

Конкурсна документација

Одговор на питања 06.03.2019.

Одлука о додели уговора партија 1 12.03.2019.

Одлука о додели уговора партија 2 12.03.2019.

Обавештење о закљученом уговору 25.03.2019.


 

21.02.2019. Јавна набавка број 05/2019 - набавка гасног уља екстра лако евро ЕЛ

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 06.03.2019.

Обавештење о закљученом уговору 22.03.2019.


 

20.02.2019. Јавна набавка број 04/2019 - материјал за одржавање зграда и опреме

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - партија 1 06.03.2019.

Одлука о додели уговора - партија 2 06.03.2019.

Одлука о додели уговора - партија 3 06.03.2019.

Одлука о додели уговора - партија 4 06.03.2019.

Обавештење о закљученом уговору 19.03.2019.


 

14.02.2019. Јавна набавка број 03/2019 - намирнице за припремање хране - отворени поступак

Позив 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - партија 1 25.03.2019.

Одлука о додели уговора - партија 2 25.03.2019.

Одлука о додели уговора - партија 3 25.03.2019.

Одлука о додели уговора - партија 4 25.03.2019.

Одлука о додели уговора - партија 5 25.03.2019.

Одлука о додели уговора - партија 9 25.03.2019.

Одлука о додели уговора - партија 10 25.03.2019.

Одлука о обустави поступка - партија 6 25.03.2019.

Одлука о обустави поступка - партија 8 25.03.2019.

Одлука о додели уговора партија 7 - 27.03.2019.

Одлука о додели уговора партија 11 - 27.03.2019.

Обавештење о обустави поступка партија 6 - 08.04.2019.

Обавештење о обустави поступка партија 8 - 08.04.2019.

Обавештење о закљученом уговору - партија 1, 2, 3, 4, 5 и 9 - 09.04.2019.

Обавештење о закљученом уговору - партија 7,10 и 11 15.04.2019.

Одлука о измени уговора - партија 4 27.08.2019.


 

11.02.2019. Јавна набавка мале вредности број 02/2019 - канцеларијски материјал

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора партија 1 - 26.02.2019.

Одлука о додели уговора партија 2 - 26.02.2019.

Одлука о додели уговора партија 3 - 26.02.2019.

Обавештење о закљученом уговору 14.03.2019.

 


 07.02.2019. Јавна набавка мале вредности број 01/2019 - средства за одржавање хигијене

Позив

Конкурсна документација

Одговор на питање 14.02.2019.

Одговор на питање 14.02.2019.

Одлука о додели уговора партија 1 21.02.2019.

Одлука о додели уговора партија 2 21.02.2019.

Одлука о додели уговора партија 3 21.02.2019.

Обавештење о закљученом уговору 05.03.2019.


 

09.11.2018. Јавна набавка мале вредности 20/2018 - услуга извођења наставе - активности у природи за децу ПУ "Лане"

Позив

Конкурсна документација 

Одлука о додели уговора 20.11.2018.

Обавештење о закљученом уговору 26.11.2018. 

 


 

05.11.2018. Јавна набавка мале вредности 19/2018 - набавка новогодишњих пакетића за децу

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 20.11.2018.

Обавештење о закљученом уговору 29.11.2018.


 

01.11.2018. Јавна набавка мале вредности 18/2018 - опрема за домаћинство. Јавна набавка је обликована по партијама.

Позив

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације 02.11.2018.

Одговор на питања 09.11.2018.

Одлука о додели уговора партија 1 - 19.11.2018.

Одлука о додели уговора партија 2 - 19.11.2018.

Одлука о додели уговора партија 3 - 19.11.2018.

Одлука о додели уговора партија 4 - 19.11.2018.

Обавештење о закљученом уговору 03.12.2018.


 

07.09.2018. Јавна набавка мале вредности број 17/2018 - услуге осигурања. Јавна набавка је обликована по партијама.

Позив

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације 12.09.2018.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 12.09.2018.

Одговор на питања 12.09.2018.

Одговор на питања 14.09.2018.

Одлука о додели уговора партија 1 21.09.2018.

Одлука о додели уговора партија 2 21.09.2018.

Одлука о додели уговора партија 3 21.09.2018.

Обавештење о закљученом уговору 04.10.2018.


 

31.08.2018. Јавна набавка број 16/2018 - набавка радова енергетска санација објекта кроз спровођење мера популационе политике Владе РС. Отворени поступак.  Јавна набавка је обликована по партијама.

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора партија 1 03.10.2018.

Одлука о додели уговора партија 2 03.10.2018.

Обавештење о закљученом уговору 11.10.2018.


 08.08.2018. Јавна набавка мале вредности 15/2018 набавка часописа и радних књига за децу ПУ "Лане" - обликована по партијама

Позив

Конкурсна документациоја

Одлука о додели уговора - партија 1 22.08.2018.

Одлука о додели уговора - партија 2 22.08.2018.

Обавештење о закљученом уговору 03.09.2018.


 

26.07.2018. Јавна набавка бр. 14/2018 добара за грејање - угаљ и дрво за огрев - отворени поступак

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора партија 1 31.08.2018.

Одлука о додели уговора партија 2 31.08.2018.

Обавештење о закљученом уговору 18.09.2018.


 

01.06.2018. Јавна набавка мале вредности број 13/2018 - текуће поправке и одржавање зграде (обликована по партијама)

Позив

Конкурсна документација

Одговор на питање 07.06.2018.

Одлука о додели уговора партија 1, 14.06.2018.

Одлука о додели уговора партија 2, 14.06.2018.

Одлука о додели уговора партија 3, 14.06.2018.

Одлука о додели уговора партија 4, 14.06.2018.

Oбавештење о закљученом уговору 27.06.2018.


 

01.06.2018. Јавна набавка мале вредности број 12/2018 - енергетска санација објекта

Позив

Конкурсна документација

Одговор на постављено питање 04.06.2018.

Одлука о додели уговора 14.06.2018.

Одлука о обустави поступка 27.06.2018.

Обавештење о обустави поступка 04.07.2018.


 17.04.2018. Јавна набавка број 11/2018 - намирнице за припремање хране за исхрану деце - лиснато тесто (смрзнуто)

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 18.05.2018.

Обавештење о закљученом уговору 23.05.2018.


 16.04.2018. Јавна набавка мале вредности број 10/2018 - услуге осигурања (обликована по партијама)

Позив

Конкурсна документација

Измене конкурсне документације 18.04.2018.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 18.04.2018.

Одговор на питање 18.04.2018. 

Одлука о додели уговора партија 1

Одлука о додели уговора партија 2

Обавештење о закљученом уговору - партија 1 -09.05.2018.

Обавештење о закљученом уговору - партија 2 -14.05.2018.


11.04.2018. Јавна набавка број 09/2018 - намирнице за припремање хране за исхрану деце - воће

Позив

Конкурсна документација 

Одлука о додели уговора 14.05.2018.

Обавештење о закљученом уговору 01.06.2018.


 26.03.2018. Јавна набавка мале вредности број 08/2018 - услуга извођења екскурзије за децу 

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора партија 1 05.04.2018.

Одлука о додели уговора партија 2 05.04.2018. 

Обавештење о закљученом уговору 12.04.2018.


09.03.2018. Јавна набавка број 07/2018 - материјал за саобраћај

Позив

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације 12.03.2018.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 12.03.2018.

Одлука о додели уговора 23.03.2018. 

Обавештење о закљученом уговору 12.04.2018.


 

07.03.2018. Јавна набавка мале вредности број 06/2018 - електрична енергија

Позив

Конкурсна документација 

Измена и допуна конкурсне документације 15.03.2018.

Одговори на питања 15.03.2018.

Обавештење о продужењу рока 15.03.2018.

Одлука о додели уговора 20.03.2018.

Обавештење о закљученом уговору 03.04.2018.


 

20.02.2018. Јавна набавка мале вредности број 05/2018 - материјал за одржавање зграда и опреме

Јавна набавка је обликована по партијама

Позив

Конкурсна документација

Одговор на питања 27.02.2018.

Одлука о додели уговора - партија 1 07.03.2018.

Одлука о додели уговора - партија 2 07.03.2018.

Одлука о додели уговора - партија 3 07.03.2018.

Одлука о додели уговора - партија 4 07.03.2018.

Обавештење о закљученом уговору 16.03.2018.


 

14.02.2018. Јавна набавка мале вредности број 04/2018 - канцеларијски материјал

Јавна набавка је обликована по партијама

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора партија 1 26.02.2018.

Одлука о додели уговора партија 2 26.02.2018.

Одлука о додели уговора партија 3 26.02.2018.

Обавештење о закљученом уговору 09.03.2018.


 

12.02.2018. Јавна набавка број 03/2018 - отворени поступак - намирнице за припремање хране.

Јавна набавка је обликована по партијама

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - партија 1  22.03.2018.

Одлука о додели уговора - партија 2  22.03.2018.

Одлука о додели уговора - партија 3  22.03.2018.

Одлука о додели уговора - партија 4  22.03.2018.

Одлука о додели уговора - партија 5  22.03.2018.

Одлука о додели уговора - партија 6  22.03.2018.

Одлука о додели уговора - партија 7  22.03.2018.

Одлука о додели уговора - партија 8  22.03.2018.

Одлука о додели уговора - партија 9  22.03.2018.

Одлука о обустави поступка - партија 10  22.03.2018.

Одлука о обустави поступка - партија 11  22.03.2018.

Обавештење о закљученом уговору партија 4 03.04.2018. 

Обавештење о обустави поступка партија 10 05.04.2018.

Обавештење о обустави поступка партија 11 05.04.2018.

Обавештење о закљученом уговору 05.04.2018.

Обавештење о закљученом уговору 10.04.2018.

Одлука о измени уговора о јавној набавци партија 1 26.07.2018.

Одлука о измени уговора о јавној набавци партија 2 26.07.2018.


 

31.01.2018.  Јавна набавка мале вредности број 02/2018 - средства за одржавање хигијене

Позив

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације 05.02.2018.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 05.02.2018.

Одговор на захтев за додатним појашњењем 05.02.2018.

Одлука о додели уговора 14.02.2018.

Обавештење о закљученом уговору 22.02.2018.


 

31.01.2018. Јавна набавка бр.01/2018 - отворени поступак - набавка гасног уља екстра лако евро ЕЛ

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 12.03.2018.

Обавештење о закљученом уговору 04.04.2018.


 

20.11.2017. Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда бр. ЈН ПП 22/2017 - остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање зграде - поправка дела оштећеног дрвеног вишеводног крова

Обавештење

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку 28.12.2017. 

 Обавештење о закљученом уговору 12.12.2017.


 

13.11.2017. Јавна набавка мале вредности број 21/2017 - услуге извођења наставе- активности у природи за децу ПУ "Лане"

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 27.11.2017.

Обавештење о закљученом уговору 29.11.2017.

 


 

09.11.2017. Јавна набавка мале вредности број 20/2017 - набавка новогодишњих пакетића за децу

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 29.11.2017.

 


 

07.11.2017. Јавна набавка мале вредности број 19/2017 - опрема за домацинство - грејна тела

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 22.11.2017.

Обавештење о закљученом уговору 04.12.2017.


 26.09.2017. Јавна набавка мале вредности број 18/2017 - комби возило за превоз хране

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 06.10.2017.

Обавештење о закљученом уговору 19.10.2017.


 

11.09.2017. Јавна набавка мале вредности број 17/2017 - услуге осигурања

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора партија 1

Одлука о додели уговора партија 2

Одлука о додели уговора партија 3

Обавештење о закљученом уговору 09.10.2017.


 

14.08.2017. Јавна набавка мале вредности број 16/2017 - набавка добара опрема за домаћинство

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора партија 1 29.08.2017.

Одлука о додели уговора партија 2 29.08.2017.

Одлука о додели уговора партија 3 29.08.2017.

Обавештење о закљученом уговору 12.09.2017.


 

02.08.2017. Јавна набавка мале вредности број 15/2017 - набавка часописа и радних књига

Позив

Конкурсна

Одлука о додели уговора партија 1 16.08.2017.

Одлука о додели уговора партија 2 16.08.2017.

Обавештење о закљученом уговору 29.08.2017.


 

18.07.2017. Јавна набавка број 14/2017 - набавка добара за грејање - угаљ и дрво у отвореном поступку

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору 12.09.2017.


 

05.05.2017. Јавна набавка мале вредности број 13/2017 - опрема за домаћинство- машина за шивење

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 17.05.2017.

Обавештење о закљученом уговору 01.06.2017.


 

13.04.2017. Јавна набавка у отвореном поступку број 12/2017 - намирнице за припремање хране - риба

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 15.05.2017.

Обавештење о закљученом уговору 22.05.2017.


 

13.04.2017. Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка

 


 

05.04.2017. Јавна набавка мале вредности број 10/2017 - услуге осигурања - обликована по партијама

Позив

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације 11.04.2017.

Обавештење о продужењу рока 11.04.2017.

Одлука о додели уговора партија 1 20.04.2017.

Одлука о додели уговора партија 2 20.04.2017.

Обавештење о закљученом уговору 28.04.2017.


09.03.2017. Јавна набавка мале вредности број 09/2017 - услуга извођења екскурзије

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 23.03.2017.

Обавештење о закљученом уговору 31.03.2017. 


02.03.2017. Јавна набавка мале вредности број 07/2017 - набавка електричне енергије

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 14.03.2017.


 01.03.2017. Јавна набавка мале вредности број 08/2017 - материјал за саобраћај

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 15.03.2017.

Обавештење о закљученом уговору 07.04.2017.


 

28.02.2017 Јавна набавка мале вредности број 06/2017 - материјал за столарске радове

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 10.03.2017

Обавештење о закљученом уговору 20.03.2017.


 13.02.2017.  Јавна набавка мале вредности број 05/2017 - канцеларијски материјал

Позив

Конкурсна документација

Одлука o додели уговора партија 1 23.02.2017.

Одлука o додели уговора партија 2 23.02.2017.

Одлука o додели уговора партија 3 23.02.2017.

Обавештење о закљученом уговору 08.03.2017.


10.02.2017. Јавна набавка мале вредности 04/2017 - материјал за одржавање зграда и опреме

јавна набавка је обликована по партијама

Позив

Конкурсна документација

Одговори на питања 17.02.2017.

Одлука о додели уговора - материјал за  водоинсталатерске радове 21.02.2017.  

Одлука о додели уговора - материјал за електро радове 21.02.2017. 

Одлука о додели уговора - материјал за молерске радове 21.02.2017. 

Одлука о обустави поступка - партија 3 2017

Обавештење о обустави поступка 28.02.2017.

Обавештење о закљученом уговору - материјал за одржавање 03.03.2017.


09.02.2017. Јавна набавка број 03/2017 - намирнице за припремање хране

јавна набавка је обликована по партијама

Позив

Конкурсна документација

Одговор на питање 07.03.2017.  

Одлука о додели уговора - партија 1 22.03.2017.

Одлука о додели уговора - партија 2 22.03.2017.

Одлука о додели уговора - партија 4 22.03.2017.

Одлука о додели уговора - партија 5 22.03.2017.

Одлука о додели уговора - партија 6 22.03.2017.

Одлука о додели уговора - партија 7 22.03.2017.

Одлука о додели уговора - партија 9 22.03.2017.

Одлука о додели уговора - партија 11 22.03.2017.

Одлука о обустави поступка - партија 3 22.03.2017.

Одлука о додели уговора - партија 8 24.03.2017.

Одлука о додели уговора - партија 10 24.03.2017.

Обавештење о обустави поступка - партија 3 04.04.2017.

Обавештење о закљученом уговору 10.04.2017.

Одлука о измени уговора 04.10.2017.


06.02.2017. Јавна набавка мале вредности број 02/2017 - средства за одржавање хигијене

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 17.02.2017. 

Обавештење о закљученом уговору 27.02.2017.


 

01.02.2017. Јавна набавка број 01/2017- набавка гасног уља екстра лако евро ел - отворени поступак

Позив

Конкурсна документација

Одговори на питања 24.02.2017. 

Одлука о додели уговора 07.03.2017

Обавештење о закљученом уговору 30.03.2017.


 

01.11.2016. Јавна набавка мале вредности број 20/2016 - услуга извођења зимовања за децу ПУ "Лане"

Позив

Конкурсна документација

Одговор на питања 07.11.2016. 

Одлука о обустави поступка 18.11.2016. 

Обавештење о обустави поступка 29.11.2016.


 

25.10.2016. Јавна набавка мале вредности број 19/2016 - набавка новогодишњих пакетића за децу

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 10.11.2016.

Обавештење о закљученом уговору 18.11.2016. 


 

17.10.2016. Јавна набавка мале вредности број 18/2016 - услуга изођења наставе - активности у природи

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 26.10.2016.

Обавештење о закљученом уговору 28.10.2016.

 


 

05.10.2016. Јавна набавка мале вредности број 17/2016 - опрема за домаћинство. 

Јавна набавка је обликована по партијама.

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - Партија 1 19.10.2016.

Одлука о додели уговора - Партија 2 19.10.2016.

Обавештење о закљученом уговору 02.11.2016. 


 

03.10.2016. Јавна набавка мале вредности број 16/2016 - опрема за образовање

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 14.10.2016. 

Обавештење о закљученом уговору 24.10.2016.


 

08.09.2016.  Јавна набавка мале вредности број 15/2016 услуге осигурања

Јавна набавка је обликована по партијама

Позив

Конкурсна документација

Одговор на питања 12.09.2016.

Одлука о додели уговора Партија 1 - 20.09.2016.

Одлука о додели уговора Партија 2 - 20.09.2016.

Одлука о додели уговора Партија 3 - 20.09.2016.

Обавештење о закључењу уговора 04.10.2016.


 

26.08.2016.  Јавна набавка мале вредности број 14/2016 опрема за образовање - намештај за вртић

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 07.09.2016.

Обавештење о закљученом уговору 15.09.2016.


 

02.08.2016.  Јавна набавка мале вредности број 13/2016 набавка добара часописи и радне књиге за децу

јавна набавка је обликована по партијама

 

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - партија 1 часописи

Одлука о додели уговора - партија 2 радне књиге

Обавештење о закљученом уговору 29.08.2016.

 


 

01.08.2016. Јавна набавка мале вредности број 12/2016 набавка добара за грејање - угаљ и дрво за огрев

јавна набавка је обликована по партијама

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - партија 1 угаљ

Одлука о додели уговора - партија 2 дрво за огрев

Обавештење о закљученом уговору 30.08.2016.


 

06.04.2016. Јавна набавка мале вредности број 11/2016 - услуге осигурања - јавна набавка је обликована по партијама

Позив

Конкурсна документација

Измене и допуна конкурсне документације 08.04.2016.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 08.04.2016.

Одговор на питање 08.04.2016.

Одговор на питање 11.04.2016.

Одлука о додели уговора партија 1 20.04.2016.

Одлука о додели уговора партија 2 20.04.2016.

Обавештење о закљученом уговору 28.04.2016.

 


 

28.03.2016. Јавна набавка 10/2016 - завршетак реконструкције и доградње постојећег објекта за боравак деце ПУ "Лане" на КП бр 773 КО Алексинац варош

Позив

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације 07.04.2016.

Одговор на питања 07.04.2016.

Измене и допуне конкурсне документације 12.04.2016.

Одговор на питања 12.04.2016.

Измене и допуне конкурсне документације 22.04.2016.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 22.04.2016.

Одговор на питања 22.04.2016.

Одговор на питања 25.04.2016.

Одлука о додели уговора 18.05.2016.

Обавештење о закљученом уговору 02.06.2016.


 

23.03.2016. Јавна набавка мале вредности број 09/2016 - тонери за штампач

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 08.04.2016.

Обавештење о закљученом уговору 21.04.2016.


 

11.03.2016. Јавна набавка мале вредности бр 08/2016 - услуга извођења екскурзије за децу ПУ "Лане"

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 24.03.2016.

Обавештење о закљученом уговору 06.04.2016.


 

07.03.2016. Јавна набавка мале вредности број 07/2016 - материјал за саобраћај

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 16.03.2016.

Обавештење о закљученом уговору 30.03.2016.


 

02.03.2016. Јавна набавка мале вредности број 06/2016 - електрична енергија

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 14.03.2016.

Обавештење о закљученом уговору 28.03.2016.


 

19.02.2016. Јавна набавка мале вредности обликована по партијама број 05/2016 - материјал за одржавање зграда и опреме

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - партија 1 01.03.2016.

Одлука о додели уговора - партија 2 01.03.2016.

Одлука о додели уговора - партија 3 01.03.2016.

Одлука о додели уговора - партија 4 01.03.2016.

Обавештење о закљученом уговору партија 1 и 2 11.03.2016.

Обавештење о закљученом уговору партија 3 и 4 16.03.2016


 

18.02.2016. Јавна набавка мале вредности обликована по партијама број 04/2016 - канцеларијски материјал

Позив

Конкурсна документација

Одговор на питања

1.

2.

Измене и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора партија 1

Одлука о додели уговора партија 2

Одлука о обустави поступка - партија 3 09.03.2016.

Обавештење о закљученом уговору партије 1 и 2 16.03.2016.

Обавештење о обустави поступка партија 3 17.03.2016.


 

11.02.2016. Јавна набавка број 03/2016 - набавка добара намирнице за припремање хране за исхрану деце у отвореном посдтупку

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - партија 1

Одлука о додели уговора - партија 2

Одлука о додели уговора - партија 3

Одлука о додели уговора - партија 4

Одлука о додели уговора - партија 5

Одлука о додели уговора - партија 6

Одлука о додели уговора - партија 7

Одлука о додели уговора - партија 8

Одлука о додели уговора - партија 9

Одлука о додели уговора - партија 10

Одлука о додели уговора - партија 11

Обавештење о закљученом уговору 08.04.2016.


 

02.02.2016. Јавна набавка мале вредности - средства за одржавање хигијене ЈН бр. 02/2016

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора  17.02.2016.

Обавештење о закљученом уговору 29.02.2016.


 

01.02.2016. Набавка гасног уља екстра лако евро ел

Позив

Конкурсна документација 

Одлука о додели уговора 17.02.2016.

Обавештење о закљученом уговору 02.03.2016.


 

20.11.2015. Јавна набавка ПП број 19/2015 - свеже месо и месне прерађевине

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 01.12.2015.

Обавештење о закљученом уговору 03.12.2015.


 

09.11.2015. Јавна набавка број 18/2015 - набавка услуге извођење зимовања и наставе - активности у природи за децу (обликована по партијама)

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора партија 1

Одлука о додели уговора партија 2

Обавештење о закљученом уговору партија 2  07.12.2015.

Обавештење о поништењу поступка партија 1 08.12.2015.


 

02.11.2015. Јавна набавка број 17/2015 - набавка добара- новогодишњи пакетићи за децу ПУ "Лане"

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 13.11.2015.

Обавештење о закљученом уговору 25.11.2015.

 


 

21.09.2015. Јавна набавка број 16/2015 -опрема за домаћинство - набавка машине за прање веша

Позив

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора 08.10.2015.

Обавештење о закљученом уговору 16.10.2015.


 

09.09.2015. Јавна набавка број 15/2015 - набавка радова - завршетак реконструкције и доградње постојећег објекта ПУ "Лане" на локацији КП бр.773 КО Алексинац варош

Позив

Конкурсна документација

Одговор на питања 17.09.2015.

Измена и допуна конкурсне документације 17.09.2015.

Одговори на питања 02.10.2015.

Одлука о додели уговора 20.10.2015.

Обавештење о закљученом уговору 06.11.2015.

Одлука о измени уговора 08.02.2016.


 

07.09.2015. Јавна набавка број 14/2015 - набавка услуге осигурања за потребе ПУ "Лане"

Позив

Конкурсна документација

Одговор на додатна појашњења 10.09.2015.

Измене и допуне конкурсне документације 10.09.2015.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 10.09.2015.

Одлука о додели уговора - партија 1 24.09.2015.

Одлука о додели уговора - партија 2 24.09.2015.

Одлука о додели уговора - партија 3 24.09.2015.

Обавештење о закљученом уговору 07.10.2015.


 

29.07.2015. Јавна набавка број 13/2015 - набавка добара часописи и радне књиге деце ПУ "Лане". Јавна набавка је обликована по партијама.

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору 10.09.2015.

Обавештење о закљученом уговору партија 2 радне књиге 17.09.2015.


 

07.07.2015. Јавна набавка број 12/2015 - набавка радова - завршетак реконструкције и доградње постојећег објекта за боравак деце ПУ "Лане" Алексинац на КП бр. 773 КО Алексинац варош

 

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о обустави поступка 08.09.2015.

 


 

11.06.2015. Јавна набавка број 11/2015 - Набавка добара за грејање - обликована по партијама у отвореном поступку

 

Позив

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације 12.06.2015.

Обавештење о закљученом уговору 04.08.2015.

 

 


 

11.05.2015. Јавна набавка мале вредности број 10/2015 - Услуге текуће поправке и одржавање

 

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору 08.06.2015.


 

22.04.2015. Јавна набавка мале вредности број 9/2015 - Опрема за домаћинство

 

Позив

Конкурсна документација

Питања и одговори 27.04.2015.

Обавештење о закљученом уговору 18.05.2015.

 


 

 

20.03.2015. Јавна набавка мале вредности број 08/2015 - Материјал за саобраћај

 

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору 22.04.2015.

 


 

25.02.2015. Јавна набавка мале вредности број 07/2015 - Набавка електричне енергије

 

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору 23.03.2015.

 


 

19.02.2015. Јавна набавка мале вредности број 06/2015 - Материјал за одржавање зграда и опреме

 

Позив

Конкурсна документација

Питања и одговори

Обавештење о закљученом уговору 13.03.2015.


 

13.02.2015. Јавна набавка бр.05/2015 намирнице за припремање хране за исхрану деце

 

Позив

Конкурсна документација

Питања и одговори 11.03.2015.

Измена конкурсне документације 11.03.2015.

Обавештење о продужењу рока 11.03.2015.

Обавештење о закљученом уговору 14.04.2015.

 


 

12.02.2015. Јавна набавка мале вредности бр. 04/2015 канцеларијски материјал

 

Позив

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације 13.02.2015.

Обавештење о продужењу рока 13.02.2015.

Обавештење о закљученом уговору 13.03.2015.

 


 

06.02.2015. Јавна набавка у отвореном поступку бр.03/2015 - Набавка услуге извођења екскурзије и активности у природи за децу ПУ "Лане"

 

Позив

Конкурсна документација

Питања и одговори

Обавешрење о закљученом уговору 02.04.2015.


 

30.01.2015. Јавна набавка мале вредности број 02/2015 - набавка добара средства за одржавање хигијене

 

Позив

Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације 06.02.2015.

Питања и одговори

Измена и допуна конкурсне документације 10.02.2015.

Обавештење о закљученом уговору


 

29.01.2015. Јавна набака број 01/2015 - набавка добара - гасно уље екстра лако евро ЕЛ за потребе установе

 

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору 27.03.2015.


 

29.12.2014. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, храна

 

Позив

Конкурсна документација

Oдлукe о додели уговора 15.01.2015.:

партија 1

партија 2

партија 4

партија 7

партија 8

партија 9

партија 10

партија 11

Обавештење о закљученом уговору 21.01.2015.

Обавештење о закљученом уговору 30.01.2015.


 

04.11.2014. Јавна набавка 17/2014 - Набавка новогодишњих пакетића за децу

 

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору 21.11.2014.

 


 07.11.2014. Набавка услуге - извођење зимовања деце ПУ"Лане"

 

Позив

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору 08.12.2014.