Упис

Целодневни боравак

 

Уписивање деце на листу чекања се обавља у објекту у Мишићевој у педагошко-психолошкој служби четвртком и петком од 8 сати до 13 сати.

Потребно је понети извод из књиге рођених ( може фотокопија) и повести дете са собом.

 

 

 

ППП – Припремни предшколски програм

 

 

Упис за Припремни предшколски програм (популарно забавиште)обављаће се у периоду:

 

20.03.2014.г. – 25.04.2014.г. 

 

Овај програм је законом обавезан за сву децу рођену у периоду од 01.03.2008.г.  до 01.03.2009.г.

 

За упис је потребно донети:

- лекарско уверење које ће дете добити од свог лекара код кога се до тада лечило,

- и извод из књиге рођених (може фотокопија).

Приликом уписа обавезно је присуство детета.

Упис деце у групе у граду обавља педагог у просторији која се налази у улици Мишићевој 1, (централни објекат), од 8 до 13 сати.

 

Упис деце у групе у селу деце обављају васпитачи који раде у тим местима.