Извештај - Састанак савета родитеља 23.03.2023.

-ИЗВЕШТАЈ-

Састанка Савета родитеља

 

Дана 23.03.2023. године у просторијама ПУ,,Лане“ у објекту у Мишићевој, са почетком у 16:15h, одржан је састанак Савета родитеља.

Извештај са састанка:

- Родитељи су информисани да ове године извођење наставе у природи- Липовац неће бити реализовано, јер нико нијеконкурисаона јавној набавци коју је спровела предшколска установа;

- Родитељи су информисани да је за извођење једнодневне екскурзије изабрана туристичка агенција Vip Tours из Ниша.

Релација екскурзије је: Алекиснац-Обилазак Зоолошког врта у Врњачкој Бањи-Слободно време- Ручак у ресторану на Багдали у Крушевцву-Посета Шаренграду.

Цена екскурзије је 3.390 динара. На ту цену додаје се дневница васпитачу у бруто износу од 925,00динара, а васпитач добија 600,00динара. Укупна цена једнодневне екскурзије износи 4.315,00 динара. Плаћање се врши једнократно.

- Родитељи су једногласно донели одлуку да деца са сметњама у развоју не плаћају екскурзију. Уколико са њима као пратиоц иде један од родитеља, он плаћа само износ према агенцији, 3.390,00 динара.У случају да родитељ не иде као пратиоц, онда родитељ плаћа само дневницу васпитачу, у бруто износу од 925,00 динара,а васпитач добија 600,00 динара.

 

 

 

                                                                                        

У Алексинцу,                                                                                 Извештај сачинио записничар:                                                        

29.03.2023. године                                                                                Марија Д. Илић

                                                                                                             ---------------------------------------