Извештај са састанка Савета родитеља 28.11.2018.г.

Састанак Савета родитеља одржан је 28. 11. 2018. г. и састанку је присуствовало 10 родитеља.

            Родитељи су информисани о новом члану Савета родитеља. Због личних разлога један члан Савета родитеља је дао оставку и из исте групе изабран је други члан који ће ураду Савета родитеља током ове године .

Савет родитеља је донео одлуку о висини накнаде за чување и бригу о деци за време извођења наставе-активности за Липовац за васпитаче.

            Родитељи су од три понуде за фотографисање деце са Деда Мразом изабрали најповољнију а то је „Фото Мића“ .