Потписивање уговора - деца која већ похађају ПУ

Родитељи који потписују Уговор о пружању услуга за период од 01.09.2018. године до 31.08.2019. године, а деца већ похађају предшколску установу, су у обавези да приликом потписивања Уговора доставе следећу документацију:

  1. 1.Лекарско уверње -коју издаје изабрани лекар

(осим деце за ППП која су већ доставила уверења)

  1. 2.Измирење дуговања на основу издатих фактура

 

Потписивање Уговора вршиће се у периоду од 20.08.2018. године до 31.08.2018.године у просторијама рачуноводства.

 

Обрачун –односно утврђивање износа за плаћање за период од 01.09.2018. године до 31.08.2019. године, утврђиваће се на основу новог Правилника који доноси локална самоуправа, који је усклађен са новим Законом о финансијској подршци породици са децом