Састанак Савета родитеља одржан је 12.04. 2018.у 15:00h  у објекту у Мишићевој.

Састанку је присуствовало 9 родитеља.

Прва тачка дневног реда била је информисање Савета родитеља о изабраној туристичкој агенцији за извођење једнодневне ексурзије до Јагодине и Свилајнца. Изабрана је агенција ЕВРОПА – Турс.

Донесена је одлука о висини надокнаде за васпитаче за бригу о деци током Јаднодневне екскурзије до Јагодине и Свилајнца.

Трећа тачка дневног реда била је избор фотографа за фотографисање деце за крај школске године. Савет родитеља изабрао је понуду Фото студија МИЋА.

Директорка Виолета Поповић информисала је Савет родитеља о начину прикупљања новца за фотографије.

Директорка Виолета Поповић поднела је Савету родитеља извештајо свом раду за период септембар 2017. – март 2018.