Састанак Савета родитеља одржан је 23.11.2017.год.  у 15:30h  у објекту у Мишићевој.

Састанку је присуствовало 8 родитеља.

Прва тачка дневног реда је била одређивање висина накнаде за чување и бригу о деци за време извођења наставе – активности у природи у Липовцу за васпитаче. Једногласно је донета одлука да накнада буде 2000 дин. нето.

Друга тачка дневног реда била је доношење одлуке о дестинацији за организовање једнодневне екскурзије. Савет родитеља је једногласно донео одлуку да то буде екскурзија до Јагодине за средњу и старију групу, а Свилајнац – Јагодина за припремне предшколске групе.

Трећа тачка дневног реда је одабир фотографа, где су отворене четири понуде. Савет родитеља се једногласно определио да фотографисање деце преузме ,,Фото Мића”  из Алексинца.

Четврта тачка - Анкета родитеља о давању личних података одборницима на њихова питања.