Извештај са састанка Савета родитеља  22.02.2018.

Састанак Савета родитеља одржан је 22.02.2018. у 15:30h  у објекту у Мишићевој.

Састанку је присуствовало 10 родитеља.

Прва тачка дневног реда била је информисање Савета  родитеља о новим члановима.  Нови чланови Савета родитеља су Никола Китановски (мешовита јаслена у Мишићевој) и Марија Маринковић (млађа васпитна у Буцековој).

Друга тачка дневног реда била је разматрање Извештаја о реализацији развојног плана (2016.-2020.) за период децембар 2016.- децембар 2017. Извештај је поднела психолог Валентина Петровић.

Трећа тачка дневног реда била је разматрање Извештаја Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања. Извештај је поднела педагог Мирјана Видојковић.

Директорка Виолета Поповић известила је Савет родитеља о активностима које, на основу дописа Министарства здравља,  спроводи предшколска установа у вези са епидемијом морбила.