Потписивање уговора - новопримљена деца

ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ЗА 2018/2019. ГОДИНУ

– ЗА НОВОПРИМЉЕНУ ДЕЦУ

 

Корисник услуга је дужан да попуни прописани образац и достави следећу документацију:

1.Личне карте оба родитеља/старатеља – очитане личне карте или фотокопије

2.Запослени родитељи:

-потврда да су запослени или потврда да обављају самосталну делатност

3.За уметнике:

-Решење из Пореске управе о утврђеној основици, потврда из ПИО фонда или потврда из Удружења уметника

4.За студенте:

-Потврда о студирању за текућу школску годину

5.За пољопривреднике:

-Потврда о регистрованом пољопривредном домаћинству

6.За родитељe запослене у иностранству:

-Потврда о запослењу које је оверио судски тумач

7.Самохрани родитељи (један од наведених докумената)

-Судска пресуда или решење о самосталном вршењу родитељског права

-Умрлица за преминулог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло

-Препорука центра за социјални рад ако ја у тој Установи поступак поверења детета у току

8. Деца у хранитељским породицама или Установама дечије заштите:

Решење центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу Установу -хранитељску породицу или Уговор о хранитељству

9. Корисници новчане социјалне помоћи:

-Решење центра за социјални рад да породица остварује право на материјално обезбеђење

10.Остало:

-Пензионери-решење или последњи чек

-Лица на одслужењу казне-потврда казнено-поправне Установе

- Потврде за 3 и 4 дете од Дечије заштите

- Дете са сметњама у развоју – Лекарска документација

 

НАПОМЕНА: Уз документацију за упис обавезно је доставити и лекарско уверење од изабраног лекара!! 

 

** За треће и четврто дете, дете без родитељског старања и дете са сметњама у развоју Установа издаје потврду коју родитељ прослеђује Фонду дечје заштите где и остварује своје право на ослобођење плаћања.

Поштовани родитељи, документација за закључивање уговора, између осталог, мора да садржи доказе (потврде, решења) о испуњености статуса које сте пријавили приликом уписа на Листу чекања (нпр. Запослени, самохрани, треће дете и тд.)

Комплетна документација за упис за новопримљену децу треба да буде достављена служби рачуноводства у периоду од 02.08.2018. – до 10.08.2018., како би се прегледала и комплетирала.

Закључивање уговора вршиће се у периоду од 20.08.2018. до 31.08.2018., сваког радног дана од 10 до 17 часова у служби рачуноводства по следећем распореду.

 

Општи родитељски састанак за родитеље новопримљене деце одржаће се 10.08.2018 године у фискултурној сали централног објекта у Мишићевој у 15 часова.

 

РАСПОРЕД ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА ПО ДАНИМА И ПО ГРУПАМА

 

ДАТУМ

ГРУПА

ВРЕМЕ

20.08.2018.

ВРТИЋ БЕЗ ГРАНИЦА и ВИСОКА ШКОЛА ЗА ВАСПИТАЧЕ

10-17 h 

21.08.2018. 

МЛАЂА ЈАСЛЕНА  И МЕШОВИТА ЈАСЛЕНА 1 и 2 

10-17 h 

22.08.2018. 

СТАРИЈА ЈАСЛЕНА 1 и 2, МЛАЂА ВАСПИТНА МИШИЋЕВА 

10-17 h 

23.08.2018.

СРЕДЊА И СТАРИЈА ВАСПИТНА МИШИЋЕВА

10-17 h

24.08.2018.

НАЈСТАРИЈА ВАСПИТНА МИШИЋЕВА И МЕШОВИТА ВАСПИТНА 1 и 2   

10-17 h

27.08.2018.

МЛАЂА И СРЕДЊА ВАСПИТНА БУЦЕКОВА (СТАРИ ОБЈЕКАТ)

10-17 h

28.08.2018.

СТАРИЈА И НАЈСТАРИЈА ВАСПИТНА БУЦЕКОВА (СТАРИ ОБЈЕКАТ)

10-17 h

29.08.2018.

НОВИ ОБЈЕКАТ БУЦЕКОВА МЕШОВИТА 1 и 2

10-17 h

30.08.2018.

БУЦЕКОВА НАЈСТАРИЈА НОВИ ОБЈЕКАТ И АЛ. РУДНИК

10-17 h

31.08.2018.

ЖИТКОВАЦ СВЕ ГРУПЕ

10-17 h