Потписивање уговора - распоред

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА О ПРУЖАЊУ УСЛУГА ЗА ШКОЛСКУ 2017/208 ГОДИНУ ВРШИ СЕ У СЛУЖБИ РАЧУНОВОДСТВА ЦЕНТРАЛНИ ОБЈЕКАТ МИШИЋЕВА БРОЈ 1 ОД  14.08.2017. ДО 29.08.2017.РАДНИМ ДАНИМА ОД 10:00 ДО 18:00ПРЕМА УТВРЂЕНОМ РАСПОРЕДУ

ПРЕ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА О ПРУЖАЊУ УСЛУГА НЕОПХОДНО ЈЕ ИЗМИРИТИ СВА ДУГОВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016

Корисник услуга је дужан да попуни прописани образац и достави следећу документацију:

1.Личне карте оба родитеља/старатеља (на увид)

2.Запослени родитељи:

-потврда да су запослени или потврда да обављају самосталну делатност

-потврда о просеку примања задња три месеца текуће године која претходе закључењу уговора

3.За уметнике:

-Решење из Пореске управе о утврђеној основици, потврда из ПИО фонда или потврда из Удружења уметника

4.За студенте:

-Потврда о студирању за текућу школску годину

5.За пољопривреднике:

-Потврда о регистрованом пољопривредном домаћинству

6.За родитеља запослене у иностранство:

-Потврда о запослењу и висини примања који је оверио судски тумач

7.Самохрани родитељи (један од наведених докумената)

-Судска пресуда или решење о самосталном вршењу родитељског права

-Умрлица за преминулог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло

-Препорука центра за социјални рад ако ја у тој Установи поступак поверења детета у току

8. Деца у хранитељским породицама или Установама дечије заштите:

Решење центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу Установу -хранитељску породицу или Уговор о хранитељству

9. Корисници новчане социјалне помоћи:

-Решење центра за социјални рад да породица остварује право на материјално обезбеђење

10.Остало:

-Пензионери-решење или последњи чек

-Лица на одслужењу казне-потврда казнено-поправне Установе

 

За треће и четврто дете, Дете без родитељског старања и дете ометено у развоју Установа издаје потврду коју родитељ прослеђује Фопнду дечје заштите где и остварује своје право на ослобођење плаћања.

 

РАСПОРЕД ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА ПО ДАНИМА И ПО ГРУПАМА

 

ДАТУМ

ГРУПА

ВРЕМЕ

14.08.2017.

ВРТИЋ БЕЗ ГРАНИЦА 

10-18 h 

15.08.2017. 

МЛАЂА ЈАСЛЕНА 1 И МЛАЂА ЈАСЛЕНА 2 

10-18 h 

16.08.2017. 

МЕШОВИТА 1, СТАРИЈА ЈАСЛЕНА 2, МЛАЂА ВАСПИТНА МИШИЋЕВА 

10-18 h 

17.08.2017.

СРЕДЊА И СТАРИЈА ВАСПИТНА МИШИЋЕВА

10-18 h

21.08.2017.

НАЈСТАРИЈА ВАСПИТНА МИШИЋЕВА И ВВШ

10-18 h

22.08.2017.

МЛАЂА И СРЕДЊА ВАСПИТНА БУЦЕКОВА (СТАРИ ОБЈЕКАТ)

10-18 h

23.08.2017.

СТАРИЈА И НАЈСТАРИЈА ВАСПИТНА БУЦЕКОВА (СТАРИ ОБЈЕКАТ)

10-18 h

24.08.2017.

НОВИ ОБЈЕКАТ БУЦЕКОВА МЕШОВИТА 1 и 2

10-18 h

25.08.2017.

БУЦЕКОВА НАЈСТАРИЈА НОВИ ОБЈЕКАТ И АЛ. РУДНИК

10-18 h

28-29.08.2017

ЖИТКОВАЦ СВЕ ГРУПЕ

10-18 h